PROIECTARE SI CONSULTANTA


Servicii de proiectare si consultanta CFDP

Proiectarea de drumuri:

 • Nationale, judetene, comunale, strazi, alei, aceese, si drumuri forestiere;
 • Drumuri in ansambluri rezidentiale;
 • Drumuri private;
 • Amenajari stradale;
 • Proiectare marcaje, indicatoare si elemente semnalizatoare;
 • Drumuri industriale;
 • Amenajari parcari;
 • Amenajari incinte.

Consultanta si servicii conexe

 • Consultanta pentru executarea proiectelor de drumuri;
 • Studii de fezabilitate;
 • Proiecte tehnice;
 • Detalii de executie;
 • Devize ale lucrarilor;
 • Evaluarea financiara a lucrarilor de drumuri in conformitate cu o antemasuratoare;
 • Eventuale situatii de lucrari necesare pe parcursul lucrarilor.
 • Dirigentie de santier

 

PUG – Plan Urbanistic General
 
PUZ – Plan Urbanistic Zonal (Dz0)
 • Reglementeaza coeficientii existenti in zona studiata: POT(procent de ocupare a terenului), CUT(coeficient de ocupare a terenului), regim de inaltime, retrageri, aliniamente
 • Reglementeaza functiunea:ex. schimbare din industrie in servicii sau loisir
 • Schimba natura unui teren: din extravilan in intravilan
 • Se cere pentru reglementarea unei zone centrale dintr-o localitate, pentru zone protejate, zone turistice de  interes national (zone montane, zone costiere).
 • Reglementeaza amplasarea unor constructii in zone protejate fara a aduce modificari coeficientilor existenti.
Peisagistica (G6) – Parcuri si gradini in spatii publice/private
Proiectare de urbanismPUZ(plan urbanistic zonal),
PUD(plan urbanistic de detaliu)
Proiectare de arhitecturaDTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de constructie)
PT(proiect tehnic)
DDE(detalii de executie)
Concepte volumetrice
Design de interior – Concepte de amenajare interioara