SERVICIILE DE CONSULTANTA JURIDICA COMPLEXA


– consultanță juridică privind drepturile și obligațiile societăților de resort față de reglementările legale aplicabile domeniului de activitate, consultanţă juridică scrisă şi orală în domeniile specifice zonei comerciale, cum ar fi, cu titlu de exemplu: drept comercial (incluzând drept societar, contracte comerciale, titluri de credit etc.); drept fiscal; drept vamal; dreptul muncii; dreptul mediului; dreptul transporturilor;
   – asigurarea legalității societății, autorizări, licențe;
    -redactare, negociere, revizuire, interpretare și modalități de încetare a contractelor încheiate în domeniul societăților, garantarea bunei execuții a obligațiilor contractuale, asigurări, servicii de reprezentare referitoare la diferite pretenții, plăți și nerespectare a obligațiilor de plată, probleme de drept al muncii, comercial.
    -redactarea cererilor, adreselor, notificarilor, memoriilor solicitarilor catre autoritati, institutii si alte persoane juridice.
   – consultanță juridică privind modalităţile de recuperare a debitelor restante, analiza debitului, calcularea penalităților de întârziere și/sau a daunelor interese; evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;
   – reprezentarea în faza executării silite (executarea hotărârilor judecătoreşti, a titlurilor europene, a contractelor care sunt titluri executorii, a biletelor la ordin, cecurilor, cambiilor etc.)
    -redactarea şi/sau adaptarea diverselor contracte specifice domeniului comercial, întocmirea de contracte colective de muncă, de regulamente, fişe ale postului etc.
   – interogări comercial-juridice cu privire la situația financiară a debitorilor (RECOM), informațiile din registrul comerțului, dosare pe rolul instanțelor judecătorești, dosare privind procedura insolvenței, Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI)
    -asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor în acţiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor; servicii de negociere şi tranzacţionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă, obținerea de garanții suplimentare pentru achitarea sumelor restante;
   – asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor în acţiunile de drept comun ori speciale avand ca obiect plangeri contraventionale impotriva proceselor verbale ale autoritatilor statului.
    -consultanță juridică in orice problema juridica privind procedura insolventei.
   – consultanță juridică in materia fondului funciar.
   – consultanță juridică in materia litigiilor de munca.
    -atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare – data certa.
   – acordarea de consultatii juridice privind furnizarea catre client a opiniilor juridice si informatiilor juridice adaptate la situatia prezentata.