SERVICII REGISTRUL COMERTULUI


I. INMATRICULARI/INFIINTARI
I.1.PERSOANE JURIDICE 1.1.Societate in nume colectiv (SNC), societate in comandita simpla (SCS) si societate cu raspundere limitata (SRL)
1.2.Societate cu raspundere limitata-debutant (SRL-D)
1.3.Grup de interes economic (GIE)
1.4.Societate pe actiuni (SA)si societate in comandita pe actiuni  (SCA)
1.5.Societate si companie nationala
1.6.Societate europeana Holding
1.7.Societate europeana constituita prin fuziune
1.8.Organizatie cooperatista de credit
1.9.Societate cooperativa de gradul I si gradul II
1.10.Cooperativa agricola de gradul I si gradul II
1.11.Societate cooperativa europeana
1.12.Cooperativa europeana constituita prin fuziune
1.13.Societate europeana-filiala
1.14.Sucursala societate sau GIEcu sediul in Romania
1.15.Sucursala societate cooperativa
1.16.Sucursala a unei firme cu sediul in strainatate
1.17.Depunere prospect de emisiune de actiuni

 

 

I.2.PERSOANE FIZICE

 

2.1.Intreprindere individuala (I.I.)

2.2.Intreprindere familiala (I.F.)
2.3.Persoana fizica autorizata (P.F.A)

 

 

 

II. MENTIUNI/ MODIFICARI
II.1.PERSOANE JURIDICE 1.1.Modificarea denumirii
1.2.Inscrierea sau modificarea emblemei
1.3.Schimbarea formei juridice
1.4.Transformarea unei societati pe actiuni intr-o SE
1.5.Schimbarea sediului social in acelasi judet
1.6.Schimbarea sediului docial in alt judet
1.7.Transferul sediului social al SE intr-un alt stat membru
1.8.Prelungirea duratei de functionare
1.9.Reducerea duratei de functionare
1.10.Modificarea obiectului de activitate
1.11.Actualizarea obiectului de activitate
1.12.Modificarea declaratiilor pe propria raspundere
1.13.Majorarea capitalului social
1.14.Reducerea capitalului social
1.15.Transmiterea partilor de interes si a partilor sociale
1.16.Suspendarea sau reluarea activitatii
1.17.Schimbarea membrilor organelor de conducere si de control
1.18.Infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare
1.19.Mentiuni prevazute la pct. 4.6 din cererea de inregistrare
1.20.Modificari la actele constitutive ale GIEsi GEIE
1.21.Mentiuni inregistrate pe baza cererii de depunere si/sau mentionare acte
1.22.Corectare erori materiale
1.23.Modificarea datelor de identificare
1.24.Numirea lichidatorului in cazul dizolvarii judiciare
1.25.Excluderea sau retragerea asociatilor
1.26.Fuziunea uneia sau mai multor societati intr-o societate pe care o constituie
1.27.Fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta
1.28.Fuziunea transfrontaliera
1.29.Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente
1.30.Divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite
1.31.Divizarea totala
II.2.PERSOANE FIZICE 2.1.Schimbarea sediului profesional
2.2.Actualizare obiect de activitate
2.3.Schimbare obiect de activitate
2.4.Suspendare activitate
2.5.Infiintarea sau desfiintarea  de sedii secundare
III.DIZOLVARI/LICHIDARI/RADIERI
III.1.PERSOANE JURIDICE 1.1.Dizolvarea de drept a SRLcu asociat unic
  1.2.Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRLcu mai multi asociati, SA siSCA
1.3.Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL,si GIE
1.4.Dizolvarea voluntara si lichidareaSNC, SCS, SRL, SA siSCAcu numire de lichidator
1.5.Dizolvarea judiciara si lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instantei
1.6.Dizolvarea si lichidarea urmare decesului
1.7.Radierea sucursalei

 

III.2.PERSOANE FIZICE 2.1.Radiere

 

 

ALTE SERVICII 
      1.Certificate constatatoare pentru casa de asigurari de sanatate

 

2. Cereri eliberare-certificate constatatoare, extras registru.

 

·Copii certificate

 

·Duplicate ale Certificatelor de înregistrare şi/sau ale Certificatelor constatatoare care atestă depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării

 

·Serii de firme grupate pe criterii(Serii de firme grupate pe diferite criterii. Se vor furniza informaţii privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, sediul social, starea firmei.)

·Situaţii statistice firme

 

·Raport restrâns sau Informaţii punctuale de bază

·Raport istoric

·Informaţii din situaţiile financiare anuale

 
INFIINTARI si MODIFICARI
1.Societate/Cooperativa agricola 
2.Grup de interes economic
3.Grup European de interes economic
4.Consortiu
5.Asociatie
6.Fundatie
7.Sindicat
8.Club sportiv
9.Federatie/Uniune/Liga